תנאי שימוש

אתר חברת פטיט טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה") הפועל בכתובת: www.pet-it.co.il (להלן: "האתר"), הינו פלטפורמה אינטרנטית לזימון תורים בבתי עסק שונים עבור שירותים הקשורים בבעלי חיים. מובהר בזאת, כי האתר מרכז הצעות מבתי עסק ומתווך בינם לבין המשתמשים בלבד. עוד מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים כי ההצעות המוצעות או מופיעות באתר הינן ההצעות המעודכנות ביותר (כל המידע כאמור מתקבל מבתי העסק). 

באמצעות גלישה, דפדוף ושימוש באתר דרך כל פלטפורמה שהיא ו/או ע"י ביצוע הזמנה, המשתמש מאשר ומסכים שקרא את התנאים המפורטים להלן (לרבות מדיניות הפרטיות), הבין אותם, והסכים להם. תנאי שימוש אלה, ביחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, אותה ניתן למצוא בכתובת https://pet-it.co.il/user/settings/about/terms_and_services_client/, מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לחברה.

 

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ו/או לתנאי מדיניות הפרטיות, אנא עזוב את האתר מייד והפסק כל שימוש באתר.

 

החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.

אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

1.       הגדרות

 

1.1.    "משתמש" – כל אדם אשר עושה שימוש באתר, לרבות צפיה בלבד.

 

1.2.    "בעל עסק" – משתמש אשר הגדיר עצמו כבעל עסק הנותן שירות הקשור בבעלי חיים, ואשר מציע את שירותיו למשתמשי האתר.

 

1.3.    "דירוג" – הערכת מספרית בין 0-10 של בית העסק המבוצעת על ידי משתמשים המבקרים בו.

1.4.    "שירות" – שירות ו/או מוצר.

2.       היקף ואופי השירות

 

2.1.    האתר מאפשר למשתמשים לקבוע תורים אצל בתי העסק באופן מקוון. יתכן והאתר מציע ו/או יציע בעתיד שירותים נוספים, וכמו כן, יתכן ובאתר מפורסמים ו/או יפורסמו שירותים של צדדים שלישיים, חלקם אינם קשורים לבעלי חיים.

 

2.2.    מלבד זימון תורים לבתי עסק, האתר עצמו אינו מציע שירותים או מוצרים כלשהם, וכל הזמנת שירות על ידי המשתמש דרך האתר יהווה התקשרות חוזית ישירה בין המשתמש לבית העסק או לצד השלישי המציע את השירות. החברה הינה מתווכת בלבד ואין לה כל אחריות לאיכות, טיב או עצם אספקת השירות על ידי הצדדים השלישיים.

 

2.3.    כאשר החברה מספקת את שירות קביעת התורים באמצעות האתר, המידע המפורסם על ידה מבוסס על מידע המסופק לה על ידי בתי העסק. לפיכך, לבעלי העסקים אשר משווקים ומקדמים את השירותים שלהם באמצעות האתר, ניתן ממשק שליטה באמצעותו הם אחראים באופן מלא על עדכון כל המחירים, הזמינות, סוגי הטיפולים, ומידע רלוונטי אחר המוצג באתר.

 

2.4.    החברה תשתמש במידע אשר נמסר על ידי בעלי העסקים באחריות במסגרת נתינת שירותי קביעת התורים, אך לא תוכל לוודא ואינה ערבה לכך, שכל המידע מדויק, מושלם או נכון. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל טעויות שהן (לרבות שגיאות כתיב ושגיאות גלויות לעין), כל הפרעות שהן (בשל כל תקלה, תיקון, שדרוג או תחזוקה (זמניים או חלקיים) של האתר או צד שלישי), מידע לא מדויק, מטעה או לא נכון או אי הכללת מידע.

 

2.5.    כל בית עסק אחראי בכל עת לדיוק, השלמות והנכונות של המידע (לרבות מחירים, זמינות וסוגי טיפולים) המוצג באתר. מובהר, כי האתר אינו מהווה ואין להתייחס אליו כאל המלצה או אישור של איכות, רמת שירות, תעודות ורישיונות או דירוג של בתי עסק כלשהם (או השירותים שלהם), אלא אם מצוין במפורש אחרת.

 

2.6.    שירות קביעת התורים שלנו מיועד לשימוש בלתי מסחרי בלבד. לפי כך, המשתמש אינו רשאי למכור בשנית, לבצע קישור עמוק, להשתמש, להעתיק, לעקוב, להציג, להוריד או לשעתק כל תוכן או מידע, תוכנה, הזמנות, מוצרים או שירותים הזמינים באתר עבור כל מטרה או פעילות מסחרית או מתחרה.

 

2.7.    החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את האופן בו מוצגים השירותים באתר, לרבות החלפה או הסרה של צילומים, שינוי תיאור השירות ושינוי מחירו וכן להסיר או להוסיף פריטים כראות עיניה.

 

 

3.       מחירים והשוואת המחיר לבית העסק

 

3.1.    המחירים כפי שמוצעים על ידי בתי העסק באתר מוצגים כשהם כוללים מע"מ ואת כל שאר המיסים וחיובים נוספים, אלא אם מצוין אחרת באתר או באימייל האישור. שגיאות וטעויות ברורות (כולל טעויות דפוס) אינן מחייבות.

 

3.2.    אלא אם צוין אחרת, שירות קביעת התור באתר (להבדיל מהשירות עבורו מוזמן התור אצל בית העסק) הינו ללא תשלום עבור המשתמש. אנו לא נחייב אתכם עבור השירות שלנו או נוסיף עמלות (הזמנה) נוספות למחיר. אתם תשלמו לבית העסק את המחיר הרלוונטי כפי שצוין בקביעת התור.

 

3.3.    למען הסר ספק, מובהר כי בתי העסק משלמים עמלה (אחוז מעלות השירות) לאתר. רק בתי עסק שיש להם קשר מסחרי עם האתר (באמצעות הסכם) יהיו זמינים לקביעת תור באתר. להסרת ספקות, מובהר בזאת כי האתר אינו פלטפורמה פתוחה שבה משתמשי קצה יכולים להפוך את השירות שלהם לזמינים. החברה אינה מאפשרת לצדדים שאינם מקצועיים להציע או למכור את שירותיהם על גבי או באמצעות האתר.

 

4.       ביטול מאוחר או אי-הופעה של משתמש

 

4.1.    במידה והמשתמש מזהה כי תהיה לו בעיה להגיע בזמן לתור, עליו לדווח לבית העסק על כך (בהקדם האפשרי). מובהר כי החברה אינה אחראית על ההשלכות של העיכוב, הביטול או אי ההגעה.

 

4.2.    כל ביטול תור ו/או איחור בהתייצבות לתור כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו (להלן: "החוק"). זכאותו של משתמש לקבל החזר, מלא או חלקי, של סכומים אשר שילם עבור התור שנקבע, תהיה בהתאם לחוק.

 

5.       הרשמה ותקשורת

 

5.1.    הזמנת תור באמצעות האתר מחייבת מילוי פרטים באתר.

 

5.2.    בעת ההרשמה, וכתנאי להשלמת הזמנת התור, תתבקש להזין פריטים מסויימים הדרושים לחברה לצורך תיאום התור (כגון שם, טלפון נייד, פרטי הכלב  וכו'). אתה מתחייב כי הפרטים שתזין יהיו מלאים ומדוייקים. ללא מסירת פרטים הנדרשים בשדות חובה לא תוכל להזמין תור באמצעות האתר. על המשתמש למסור רק פרטים נכונים ומדויקים, והוא מאשר בזאת את נכונות הפרטים. המשתמש מתחייב לעדכן את החברה בתוך זמן סביר על כל עדכון בפרטים שמסר.

 

5.3.    החברה שומרת על זכותה להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות תקנון זה.

 

5.4.    בעת הזמנת תור, המשתמש מסכים לקבל מספר הודעות מהחברה:

 

5.4.1. הודעות אימייל המזכירות על קיום וסטטוס התור לצד פרטיו.

 

5.4.2. הוספת זימון של מועד התור למשתמש הגוגל של המשתמש, בעזרתו הוא נרשם לאתר.

 

5.4.3. הודעות טקסט למספר הטלפון הנייד שהוזן, הכוללות את סטטוס התור והודעת תזכורת ביום שלפני מועד התור שהוזמן.

 

5.5.    החברה אינה אחראית לכל דבר הנוגע לתקשורת בין המשתמש לבית העסק על גבי האתר או באמצעותו. אנו לא יכולים להבטיח כי כל בקשה או התקשרות בין המשתמש לבית העסק תתקבל/תיקרא בזמן, תקבל מענה, תיושם או תתקבל על ידי בית העסק.

 

5.6.         במידה והנך מרגיש כי זכויותיך נפגעו על ידי בית העסק ו/או לא זכית לשירות אותו התחייב לתת לך בית העסק, הינך מוזמן לעדכן אותנו בכך, ואנו נערוך בירור עם בית העסק, ובלבד שההודעה התקבלה אצלנו לא יאוחר מ-30 ימים לאחר מועד התור הרלוונטי. עם זאת, החברה אינה בורר או מגשר בעניין זה, ואינה מתחייבת לבצע פעולות כלשהן ו/או לנקוט פעולות כלשהן כנגד בית העסק בקשר עם הודעה כזו.

 

5.7.         למטרת קביעת תור כנדרש, על המשתמש להשתמש בכתובת האימייל הנכונה שלו. אנו לא אחראים ולא נושאים בחבות לגבי (וגם לא נאמת) כל כתובת אימייל שגויה או באיות לא מדויק, או מספר טלפון לא מדויק או שגוי.

 

6.       קישורים באתר

 

6.1.    יכול שיהיו קיימים באתר קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט. קישורים כאלה יכולים להיות חלק מתוכן גולשים, חלק מתוכן פרסומי ושיווקי או חלק אחר באתר עצמו.

 

6.2.    החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על קישורים אלה ו/או על התכנים באתרי האינטרנט אליהם הם מובילים, גם אם מדובר בקישור שהוא שיתוף פעולה כלשהו של האתר עם צד שלישי כלשהו.

 

6.3.    החברה אינה אחראית לתקינותם של הקישורים ו/או לעצם היותם קישורים פעילים.

 

6.4.    כל מידע שימסור המשתמש ו/או יאסף אודות המשתמש באתרים אליהם מובילים הקישורים כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של אותם אתרים, ולחברה אין כל אחריות בקשר למידע שימסור המשתמש ו/או אשר יאסף אודותיו כאמור.

 

7.       תכנים מסחריים של צדדים שלישיים

 

7.1.    יתכן והאתר כולל גם תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות. תכנים מסחריים כאלה נמסרים לפרסום על ידי המפרסמים ועל אחריותם בלבד.

 

7.2.    החברה אינה אחראית באופן כלשהו לתכנים המסחריים, לרבות אמיתות תוכנם או טיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה של הסתמכות על התכנים המסחריים כאמור.

 

8.       התנהגות באתר

 

8.1.    המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בהתאם לתנאי שימוש אלה, ולהימנע משימוש שיש בו משום מפגיעה באתר ו/או בצדדים שלישיים.

 

8.2.    המשתמש מתחייב שלא לפגוע באתר או במשתמשים אחרים באתר ו/או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליהם לרכוש שירותים ולצרוך שירותים המוצעים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים על האתר. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או האתר לא נתנו בכתב את הסכמתם לקבלם.

 

8.3.    החברה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לרשום משתמש לאתר, לא לאפשר למשתמש רשום כלשהו מלעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, לבטל את רישומו ולחסום עבורו את הגישה לאתר ו/או לכל חלק ממנו.

 

8.4.    החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר או את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם, וכן לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ושל התכנים או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר, והכל מבלי להודיע על כך מראש.

 

8.5.    מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים לזכות החברה, החברה שומרות לעצמה את הזכות לסגור חשבון של כל משתמש, ו/או לחסום גישה של כל משתמש לאתר ו/או לבטל כל זכות אחרת שניתנה לכל משתמש מכוח תנאי שימוש אלה, באופן מיידי, ללא כל הודעה מוקדמת או חבות מצד החברה. בין היתר רשאית החברה לחסום ו/או לסגור חשבון משתמש כאמור במקרה בו בוצע בחשבון או שקיים חשש (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) שבוצע בחשבון או עומד להתבצע, אחת מאלה: (א) הפרה או אי-עמידה באלו מהתנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה; (ב) תרמית, הונאה, זיוף, ניצול לרעה או כל פעולה אסורה או לא חוקית אחרת; או (ג) פעולה שיש בה כדי לפגוע באינטרס עסקי, מסחרי, ציבורי, או אחר של החברה.

 

8.6.    חל איסור להפעיל על האתר כל תוכנת מחשב, יישום או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה או איחזור אוטומטיים של תכנים מן האתר.

 

8.7.    אין להציג את האתר, חלקים ממנו או תכנים ממנו בתוך מסגרת (Frame) של אתר אינטרנט אחר.

 

8.8.    חל איסור לכלול קישור לאתר מכל אתר אחר המכיל תכנים פוגעניים ו/או פורנוגראפיים ו/או מעודדים טרור ו/או גזענות ו/או אפליה ו/או אלימות ו/או שיש בהם משום הפרה של חוק כלשהו.

 

8.9.    אין להציג תכנים כלשהם מן האתר באופן המשנה את התכנים באופן כלשהו.  משתמש המאפשר גישה לאתר מאתר אחר או מכל אמצעי או מקום אחר, מתחייב שחיבור כזה לא יגרום לשינוי כלשהו בתכנים.

 

8.10.     מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין להטמיע (Embed) סרטוני וידאו מן האתר (מכל פורמט שהוא, לרבות אנימציה) בכל אתר אחר או בכל מסגרת אחרת (לרבות רשתות חברתיות) מבלי לקבל לכך את הסכמת החברה מראש.

 

8.11.     מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, חל איסור מלנקוט בכל פעולה שיש בה כדי:

 

8.11.1.  להפריע להתנהלותו התקינה של האתר.

 

8.11.2.  לאסוף נתונים על מי ממשתמשי האתר.

 

8.11.3.  להתחזות לאדם אחר.

 

9.       הגבלת אחריות

 

9.1.         כל התכנים באתר מועמדים לרשות המשתמשים כפי שהם (as-is) והאתר אינו אחראי באופן כלשהו לדיוקם של התכנים, חוקיותם, נכונותם או זמינותם.

 

9.2.         השימוש באתר הינו על אחריותו של המשתמש בלבד.

 

9.3.         החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין באופן רצוף ומלא בכל עת. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל למשך תקופת זמן כלשהי, ואינה מתחייבת כי כל השירותים המוצעים בו ימשיכו לפעול למשך תקופה מוגדרת כלשהי. לא יהיה בהפסקת פעולת האתר ו/או כל חלק ממנו כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.

 

9.4.         החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם למי מן המשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו עקב כח עליון, לרבות פגעי טבע, שביתות והשבתות, מלחמות ולחימה, אירועי טרור, מחסור בחומרי גלם, ציוד או עובדים, מצב חירום או כל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת החברה.

 

9.5.         החברה אינה אחראית לכל וירוס, סוס טרויאני, תולעת או כל תוכנה זדונית אחרת שעלולה להימצא באתר ו/או לעבור ממנו לאמצעי כלשהו של המשתמש. על המשתמש חלה האחריות להתקין ולהפעיל על גבי האמצעי בו הוא גולש באתר תוכנה מתאימה להגנה בפני תוכנות זדוניות.

 

9.6.         החברה אינה אחראית לכל תקלה הקשורה ו/או הנובעת מגורמים הקשורים בספקי תקשורת וציוד, כגון רשתות סלולר וספקי גישה לאינטרנט.

 

9.7.         החברה אינה אחראית להתאמת האתר, לרבות השירותים והתכנים  לצרכי ו/או למטרות המשתמש ו/או לציוד שהמשתמש עושה בו שימוש.

 

9.8.         האתר פועל במידת האפשר על מנת שהתכנים יהיו נכונים ומדוייקים ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחולו ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתכנים ו/או בדרך העברתם אל המשתמש, והמשתמש פוטרת בזאת את החברה מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.

 

9.9.         מובהר כי החברה מפעילה מיזם בתחום הפרסום, המכירה והשיווק. החברה אינה גורם מקצועי בתחום כלשהו הקשור לבעלי חיים, והיא אינה מספקת כל שירות ו/או ייעוץ ו/או מוצר בתחום זה. החברה, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה (להלן: "הגורמים הקשורים") לא יהיו אחראים  בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר. בשום מקרה, האתר ו/או מי מטעמו לא יחובו בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור למוצר או שירות המוצע על ידי בתי העסק. ובכלל האמור, הינך אחראי באופן בלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק או עם צדדים שלישיים, ומשחרר בזאת את הגורמים הקשורים מכל תביעה, דרישה, חבות, הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית העסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק למסור או לקיים את השירותים המוצעים על ידו, וכך גם הדין לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל גולש אחר באתר. זוהי אחריותך הבלעדית של להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן שמפורסם באתר על ידי בית העסק.

 

9.10.     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה ו/או הגורמים הקשורים לא יהיו אחראים כלפי המשתמש לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי שיגרם בקשר עם השימוש באתר, לרבות קבלת שירות המוצע באתר ו/או אשר הוזמן באמצעות האתר.

 

9.11.     מובהר למשתמש, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי האתר אינו אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.

 

9.12.     המשתמש יפצה ו/או ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר עם פעילות המשתמשת באתר.

 

10.   קנין רוחני ותכני גולשים

 

10.1.     כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לחברה זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות /משתמשים ובתי העסק, תיאור מסלולי השירות והשירותים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

 

10.2.     כמו כן, החברה שומרת לעצמה באופן בלעדי את כל זכויות הבעלות והקניין על ועבור האתר, לרבות חוות הדעת של המשתמשים והתוכן המתורגם באתר. העתקת תוכן מהאתר, ללא רשות מפורשת בכתב מהחברה, תהווה הפרה של זכויות היוצרים של החברה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים לזכות החברה.

 

10.3.     מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השמות "פטיט" ו-"PETIT" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה של החברה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

10.4.     אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.

 

10.5.     אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שהעתקת נתונים באופן שיטתי מן האתר (בין באופן אוטומטי ובין באופן ידני) אסורה בהחלט.

 

10.6.     אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 

10.7.     ככל שהאתר מאפשר להעלות תכנים על ידי משתמשים, הרי שהמשתמש המעלה תכנים כאמור הינו האחראי הבלעדי לאותו תוכן שהוא מעלה. בהעלאת תכנים כלשהם לאתר, לרבות חוות דעת או דירוג, המשתמש מעביר באופן מלא ובלתי חוזר לחברה, ללא תמורה, את כל הזכויות בכל התכנים שהעלה לאתר, והחברה תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים. אין להעלות לאתר חומר אשר יש בו זכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי ו/או אם קיים יסוד להניח כי קיימת זכות כזו, מבלי לקבל את רשותו של בעל הזכות לכך, מראש ובכתב. משתמש אשר יעלה תוכן לאתר, מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה אשר יגרמו לחברה בקשר עם התוכן שהעלה. החברה רשאית, בכל עת, להסיר מן האתר כל תוכן שהועלה על ידי משתמשים ו/או מפרסמים ללא כל צורך בנימוק או הודעה.

 

10.8.     מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חל איסור חמור להעלות לאתר תכנים פוגעניים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים ו/או כל תוכן שיש בו ו/או קיים חשש כי הוא פוגע בכלל הציבור ו/או בחלק ממנו ו/או בציבור מסויים ו/או באדם מסויים באופן כלשהו.

 

10.9.     החברה רשאית לאפשר לגולשים להזין לאתר מידע, כגון דירוג, ביקורת, בנוגע לבעלי עסק. המשתמש מסכים ומאשר לפרסם תגובתו לפי ראות עיניה של החברה, ובכלל זה את פרטי המשתמש. אין באמור לעיל להטיל אחריות כלשהי על החברה לכל דירוג ו/או תוכן אחר שמעלה מי מהמשתמשים לאתר.

 

10.10.  המשתמש מתחייב כי כל תוכן שיעלה לאתר יהיה נקי וחופשי מכל וירוס ו/או תולעת ו/או סוס טרויאני ו/או כל תוכנה זדונית ו/או מזיקה אחרת.

 

10.11.  היה ומשתמש סבור כי תוכן כלשהו באתר (לרבות פרסומים באתר ו/או כל קישור לאתר אחר) פוגע ו/או מפר זכות כלשהי של אותו משתמש (להלן: "תוכן מפר"), הוא רשאי לפנות לחברה בכתב (בדואר או בדואר אלקטרוני) ולדרוש את הסרת התוכן המפר. החברה תהא רשאית לערוך בירור של טענות המשתמש בקשר עם התוכן המפר. היה והחברה הסירה את התוכן המפר מן האתר בתוך זמן סביר, הרי שלא תחול עליה כל אחריות בגין אותו תוכן מפר, הסרת התוכן המפר תהיה הסעד היחידי והבלעדי למשתמש הטוען כי זכותו הופרה על ידי התוכן המפר, ולא תהיה לו עוד כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד מי מהגורמים הקשורים.

 

10.12.  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

 

11.   כללי

 

11.1.     החברה אינה מתחייבת כי מחירי המוצרים באתר יהיו זהים לאלה שבבתי העסק או זולים מהם.

 

11.2.     רישומי המחשב של החברה יהוו ראיה לכאורה לנכונותם בכל הקשור לשימוש ולפעילות באתר.

 

11.3.     על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

 

11.4.     הסמכות המקומית והבינלאומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או  מחלוקת ו/או כל עניין אחר הקשורים באתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או בתנאי שימוש אלה, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בישראל בלבד.

 

11.5.     בשל אופיו המיוחד של שירות ברשת האינטרנט, ובשל אופיו הדינמי של האתר, הרי שמוסכם בזאת כי על אף האמור בכל דין אחר, תקופת ההתיישנות לכל עילה שהיא נגד מי מהגורמים הקשורים בקשר עם האתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או תנאי שימוש אלה תהיה שנתיים ממועד התגבשות עילת התביעה, ולאחר תקופה זו לא ניתן יהיה להגיש תביעה כלשהי בגין עניינים אלה כנגד האתר ו/או מי מטעמו.

 

11.6.     היה ובית משפט מוסמך יקבע כי חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו מחוסר תוקף, הרי שתנאי השימוש יתוקנו באופן מינימלי ככל הנדרש, באופן שיותיר את הוראותיהם קרובות ככל הניתן לרוח תנאי שימוש אלה. כל יתר תנאי השימוש ימשיכו לעמוד בתוקפם.

 

11.7.     בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לכל מצג ו/או פרסום אחר של החברה, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלה, אלא אם צויין במפורש אחרת.

 

11.8.     הנך מוזמנת לפנות אלינו בכל שאלה בקשר לתנאי שימוש אלה לדואר אלקטרוני support@pet-it.co.il.

 

11.9.     שום שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויות החברה על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי כל דין, ולא יהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכות החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

 

תנאי שימוש אלה עודכנו בחודש אוקטובר 2019

 

******************************

feedback